cwmni Kursant - kursy językowe we Wrocławiu

Kursant - kursy językowe we Wrocławiu

Logo
Jak odczytywać i rozumieć angielskie umowy? stanowi stopienie się słownika, kursu angielskiego języka prawnego dodatkowo wprowadzenia w fundamentalne zagadnienia prawa krajów anglosaskich. Jest to konkretny przewodnik dla wszystkich osób, jakie stykają się z umowami pisanymi w języku angielskim. W publikacji szczegółowo omówiono terminologię występującą w umowach, właściwości gramatyczne angielskiego języka prawnego, przedstawiono interpretacje całych zwrotów i zdań na autentycznych przykładach oraz wskazano na anglosaskie zwyczaje, pojęcia, instytucje i tradycje kryjące się za doborem poszczególnych terminów. Następne rozdziały dotyczą: - spotkań biznesowych, tj. prowadzenia spotkań i udziału w nich; - prezentacji biznesowych, w tym umiejętności autoprezentacji, prezentacji profilu oferty produktowej innymi słowy usługowej firmy; - rozmów telefonicznych, począwszy od tych dotyczących umawiania spotkań, po stanowiące bieżący rozmowa telefoniczna z klientem anglojęzycznym; - negocjacji biznesowych, nie tylko o podwyżkę lecz dodatkowo tych dotyczących negocjacji umowy z kontrahentem; - dodatkowo korespondencji e-mail

Cynnig:

Enw: Kursant - kursy językowe we Wrocławiu
cyfeiriad: Wojnicz 32-830, ul. Szarych Szeregów 52
Gweithwyr: Wiesław Bużeński, Zbigniew Dobiecki, Sławomir Bizoń, Julian Janiszewski, Rajmund Doległo,


Ychwanegodd Dyddiad: 21-06-2020