cwmni Kancelaria rodzinna - sprawy rodzinne poprowadzi

Kancelaria rodzinna - sprawy rodzinne poprowadzi

Logo
Zapraszamy do naszej kancelarii. Sytuacja po ustaniu małżeństwa Ustanie tego typu rozdzielności może nastąpić na nieco sposobów. Należą do nich: zawarcie innej umowy małżeńskiej zmieniającej ustrój majątkowy, ubezwłasnowolnienie jednego z małżonków, promulgacja upadłości jednego z małżonków, separacja orzeczona przez sąd rozwód. Wszystkie te sytuacje aktualizują możliwość wyrównania dorobków, czyli przyrostu wartości majątku jedno małżonka po zawarciu umowy majątkowej. Żeby ustalić, jaki jest dorobek danego małżonka bierze się pod uwagę wartość majątku w dniu ustanowienia rozdzielności i w dniu ustania tego ustroju. Należy pamiętać, że dla swojej ważności ta umowa majątkowa wymaga zawarcia w formie aktu notarialnego! To konstrukcja, która została zaczerpnięta z niemieckiego systemu prawnego. Badając jej rzeczowe zastosowanie może ona sprawdzić się doskonale w sytuacji, gdy jeden z małżonków pracował, a drugi opiekował się dzieckiem innymi słowy prowadzeniem domu.

Cynnig:

Enw: Kancelaria rodzinna - sprawy rodzinne poprowadzi
cyfeiriad: Wierzbica 26-680, ul. Jodłowa 11
Gweithwyr: Robert Katlewicz, Karol Gogolewski, Józef Bura,


Ychwanegodd Dyddiad: 11-12-2019